NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HÀ NỘI
Trân trọng giới thiệu Bộ sách phát triển năng lực trong các môn học cấp THCS
  • Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp: 0246 253 4301
  • Phòng Kinh doanh Học liệu và Dự án: 0246 253 4308/09

Trân trọng giới thiệu Bộ sách phát triển năng lực trong các môn học cấp THCS

28/03/2019
Twitter Pinterest Google Plus

Theo tinh thần Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phối hợp với nhóm tác giả là chuyên gia về giáo dục của trường đại học, viện nghiên cứu,… tổ chức biên soạn bộ sách Phát triển năng lực trong các mônToán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân.

Nội dung các cuốn sách gồm các bài học/chủ đề bám sát nội dung chương trình, SGK hiện hành để đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng của môn học nhưng theo hướng ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP tiếp cận, tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh.


Đặc biệt, trong bộ sách còn có các hoạt động học tập mang tính tích hợp, liên môn, giáo dục định hướng nghề nghiệp được thiết kế dưới dạng các dự án học tập, bài tập áp dụng vào thực tiễn, bài tập phát triển năng lực đáp ứng nhu cầu tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới.


Bộ sách còn là tài liệu tham khảo cho giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục so sánh, đối chiếu, đánh giá giữa cách tiếp cận nội dung và tiếp cận phát triển năng lực theo chương trình giáo dục phổ thông mới làm cơ sở định hướng hoạt động dạy học trong nhà trường.
quang-cao

HAEBCO

VIDEO

Giới thiệu bộ sách mỹ thuật tiểu học

ĐỐI TÁC