NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HÀ NỘI
Đổi mới đánh giá kết quả giáo dục học sinh tiểu học
  • Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp: 0246 253 4301
  • Phòng Kinh doanh Học liệu và Dự án: 0246 253 4308/09

Đổi mới đánh giá kết quả giáo dục học sinh tiểu học

01/02/2016
Twitter Pinterest Google Plus

Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được ban hành ngày 04 tháng 11 năm 2013. Ngày 28 tháng 11 năm 2014, Quốc hội khoá XIII, Kì họp thứ tám đã biểu quyết thông qua nghị quyết mới của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Nghị quyết số 88/2014/QH13). Ngày 27 tháng 3 năm 2015, Thủ tướng chính phủ đã kí Quyết định số 404/QĐ-TTG về phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông. Thực hiện các văn bản trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác định một số các vấn đề ưu tiên trong chương trình hành động của Ngành. Đánh giá kết quả giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn là khâu đột phá của đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.

Đánh giá kết quả giáo dục nếu thực hiện tốt sẽ giúp:


- Học sinh đánh giá đúng mức độ đạt được của mình trong học tập, rèn luyện phát triển phẩm chất, năng lực và nguyên nhân của những hạn chế để kịp thời khắc phục nhằm cải thiện thành tích;


- Giáo viên thấy được sự phát triển về thành tích của mỗi học sinh cũng như những nguyên nhân của thành công hay hạn chế trong hoạt động sư phạm để kịp thời điều chỉnh, đổi mới phương thức dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, dạy học;


- Cán bộ quản lí giáo dục thấy được thực trạng mức độ phát triển giáo dục của địa phương hay cơ sở để có thể kịp thời đưa ra những chiến lược, chính sách phù hợp nhằm đạt mục tiêu giáo dục;


- Phụ huynh học sinh, cộng đồng thấy rõ hơn kết quả và nguyên nhân của thành công hay hạn chế của học sinh, giáo viên để tham gia cùng với nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.


Giáo dục tiểu học là cấp học đầu tiên, là cơ sở nền tảng của giáo dục phổ thông. Trong những năm vừa qua, sự đổi mới, nhất là đổi mới trong đánh giá kết quả giáo dục cấp Tiểu học đã được thực hiện. Sự ra đời của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện đánh giá kết quả giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học. Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ đánh giá kết quả giáo dục theo chương trình được xây dựng theo nội dung hiện hành sang đánh giá kết quả theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực đã tạo ra không ít khó khăn cho giáo viên tiểu học. Bên cạnh những thói quen, kinh nghiệm đánh giá cũ không dễ thay đổi thì giáo viên cũng chưa được trang bị những kiến thức cơ bản và hướng dẫn cần thiết để có thể thực hiện cách đánh giá kết quả giáo dục mới. 


Để góp phần hỗ trợ cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên tiểu học cũng như phụ huynh và các cá nhân, tổ chức quan tâm đến đánh giá kết quả giáo dục học sinh tiểu học, cuốn sách “Đổi mới đánh giá kết quả giáo dục học sinh tiểu học” giới thiệu những nội dung về bản chất của đánh giá kết quả giáo dục, vai trò của đánh giá kết quả trong quá trình giáo dục, sự cần thiết phải đổi mới đánh giá kết quả giáo dục học sinh tiểu học, những phương pháp, kĩ thuật, công cụ đánh giá kết quả giáo dục học sinh tiểu học, những điểm mới trong đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực và hướng dẫn đánh giá theo


Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong khuôn khổ của cuốn sách này, những vấn đề đánh giá kết quả giáo dục học sinh tiểu học chỉ đề cập những nội dung chủ yếu về đánh giá trên lớp và có đề cập đến đánh giá của nhà trường. Tuy nhiên, nếu thực hiện đánh giá trên diện rộng thì cũng có thể vận dụng được quy trình cũng như một số phương pháp, kĩ thuật đánh giá kết quả giáo dục được đề xuất trong cuốn sách này.

doi-moi-danh-gia-kqgd 

HAEBCO

VIDEO

Giới thiệu bộ sách mỹ thuật tiểu học

ĐỐI TÁC