NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HÀ NỘI
Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
  • Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp: 0246 253 4301

Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

14/03/2017
Twitter Pinterest Google Plus

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thời gian 8h30, ngày 25 tháng 3 năm 2017

Tài liệu đại hội 

HAEBCO

VIDEO

Giới thiệu bộ sách mỹ thuật tiểu học

ĐỐI TÁC