NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HÀ NỘI
Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
  • Cty CP Phát hành Sách Giáo dục: 046 253 4305
  • P. Kinh doanh Học liệu và Dự án: 046 253 4303
  • P. Kinh doanh xuất bản phẩm: 046 253 4308/09

Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

14/03/2017
Twitter Pinterest Google Plus

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thời gian 8h30, ngày 25 tháng 3 năm 2017

Tài liệu đại hội 

HAEBCO

VIDEO

Bộ sách: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 6, 7, 8, 9

ĐỐI TÁC