NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HÀ NỘI
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
  • Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp: 0246 253 4301

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

08/03/2018
Twitter Pinterest Google Plus

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (MCK: EBS) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1. Thời gian: 8h30, ngày 20 tháng 3 năm 2018

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều lệ Công ty, HĐQT Công ty kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 lần thứ 2, lần thứ 3 (nếu có) với thông tin về thời gian tổ chức như sau:

+ Cuộc họp lần 2 ĐHCĐ thường niên năm 2018 (nếu có): 8h30 ngày 21 tháng 3 năm  2018.

+ Cuộc họp lần 3 ĐHCĐ thường niên năm 2018 (nếu có): 8h30 ngày 22 tháng 3 năm  2018.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 Nhà D Khu Văn phòng Vinaconex 1 – 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

3. Nội dung: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018; Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS); Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và các nội dung khác…


Tải tài liệu tại đây

HAEBCO

VIDEO

Giới thiệu bộ sách mỹ thuật tiểu học

ĐỐI TÁC