NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HÀ NỘI
Hướng dẫn tải audio bài học
  • Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp: 0246 253 4301

Hướng dẫn tải audio bài học

22/03/2016
Twitter Pinterest Google Plus

 

Hướng dẫn tải bài nghe

Bước 1: Truy cập website theo đường dẫn http://sachgiaoduchanoi.vn/.

Bước 2: Từ trang chủ di chuyển tới mục Video & Audio
 

buoc-1

Bước 3: Chọn mục Audio

buoc-2


Bước 4: 
 Chọn danh mục sách cần tải về
 

buoc-3


Bước 5: Bấm (Tải về)

buoc-4


Bước 6: Bấm Download

buoc-5


Bước 7: Chọn nơi lữu trữ file và bấm OK

 

buoc-6

HAEBCO

VIDEO

Giới thiệu bộ sách mỹ thuật tiểu học

ĐỐI TÁC