Báo cáo tài chính quí 3 năm 2018 

Báo cáo tài chính quí 3 năm 2018 của Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hà Nội.

 

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018  

Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  

Vào hồi 8 giờ 50 phút ngày 20/03/2018 tại Hội trường Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội đã tiến hành đại hội cổ đông thường niên 2018. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận của các thành phần dự họp, Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết.


Các trang: 1  2  3