« Trở về

Cùng em học Tiếng Việt - Lớp 1 (Tập 1)

Kết nối tác giả
Tác giả: Phan Phương Dung - Hoàng Minh Hương - Trần Thị Mai
Số trang: 68
Kích thước: 19 x 26.5
Giá bán: 21000 VNĐ
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2018

Lời nói đầu

Dạy học hai buổi/ngày là một trong những nhiệm vụ cơ bản để thực hiện Chương trình Giáo dục Tiểu học, đảm bảo mục tiêu phát triển toàn diện của bậc học này. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ rõ việc dạy học buổi hai ở tiểu học cần đảm bảo: Học sinh được tự học (có sự hướng dẫn của giáo viên) để hoàn thành nội dung học tập tại lớp, góp phần hình thành một số năng lực, phẩm chất cần thiết như tự chủ, giao tiếp, hợp tác, chăm chỉ,... Đồng thời, cần đa dạng các hình thức học tập, tạo cơ hội cho học sinh tương tác với bạn, với thầy cô, với gia đình, cộng đồng và tăng khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học trong nhà trường vào cuộc sống cho các em.

 

Cuốn sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực (Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học hai buổi/ngày) được biên soạn với tinh thần trên. Nội dung sách được biên soạn theo từng tuần, mỗi tuần gồm hai phiếu học tập, mỗi phiếu gồm các bài tập các dạng: đọc vần, đọc từ có tiếng chứa vần, đọc câu theo đúng chỉ dẫn ngắt nghỉ, nối hình với chữ, nối chữ với chữ tạo thành từ, câu có nghĩa, phân biệt chính tả, viết,...

 

Để giúp học sinh phát triển năng lực Nghe, Nói, Đọc, Viết giáo viên, phụ huynh chú ý hướng dẫn các em thực hiện một số dạng bài tập như sau:

 

- Giúp các em hiểu rõ yêu cầu trước khi làm bài.

 

- Với bài đọc vần, từ có tiếng chứa vần: 2 học sinh ngồi cạnh nhau tạo thành cặp cùng thực hiện. Bạn thứ nhất, chỉ vần hoặc từ bất kì cho bạn kia đọc, sau đó đổi vai. Có thể tìm thêm nhiều tiếng, từ khác chứa vần để đố nhau đọc.

 

- Với bài nối tạo thành từ, câu có nghĩa, sau khi nối cần đọc lại từ, câu hoàn chỉnh.

 

- Giai đoạn Luyện tập tổng hợp (từ tuần 25) học sinh bắt đầu với các bài đọc dài, cần chú ý cho các em rèn kĩ thuật đọc ngắt nghỉ ở các dấu câu, giữa các cụm từ dài mà không làm hiểu sai nghĩa (do ngắt nghỉ sai), sau này việc ngắt nghỉ khi đọc câu, bài dài sẽ thành phản xạ tự nhiên. Đồng thời với kĩ năng luyện đọc thành tiếng, cần rèn kĩ năng đọc thầm và tìm hiểu bài đọc qua các câu hỏi có yêu cầu tái hiện nội dung. Các câu hỏi tìm hiểu bài trong sách này đều là câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, sau khi học sinh chọn đúng, giáo viên, phụ huynh nên cho học sinh trả lời thành câu hoàn chỉnh để các em phát triển ngôn ngữ.

 

Giáo viên cần linh hoạt về thời gian trong việc hướng dẫn học sinh tự học vào buổi hai. Các em có thể thực hiện trọn vẹn một phiếu trong một buổi học nhất định của tuần cũng có thể mỗi buổi thực hiện một số bài theo tiến độ, năng lực học cụ thể.

 

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để cuốn sách hoàn thiện hơn.

 

CÁC TÁC GIẢ

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
Tuần 1
 • Đáp án tuần 1

Expand
Tuần 2
 • Đáp án tuần 2

Expand
Tuần 3
 • Đáp án tuần 3

Expand
Tuần 4
 • Đáp án tuần 4

Expand
Tuần 5
 • Đáp án tuần 5

Expand
Tuần 6
 • Đáp án tuần 6

Expand
Tuần 7
 • Đáp án tuần 7

Expand
Tuần 9
 • Đáp án tuần 9

Expand
Tuần 10
 • Đáp án tuần 10

Expand
Tuần 11
 • Đáp án tuần 11

Expand
Tuần 13
 • Đáp án tuần 13

Expand
Tuần 14
 • Đáp án tuần 14

Expand
Tuần 15
 • Đáp án tuần 15

Expand
Tuần 16
 • Đáp án tuần 16

Expand
Tuần 17
 • Đáp án tuần 17

Expand
Tuần 18
 • Đáp án tuần 18

Expand
Chủ đề/ Bài  Học liệu
Tuần 1
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 2
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

Expand
Tuần 3
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 4
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 5
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 6
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 7
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

Expand
Tuần 9
 • H1

 • H10

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 10
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

Expand
Tuần 11
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

Expand
Tuần 12
 • H1

 • H2

 • H3

 • H5

Expand
Tuần 13
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

Expand
Tuần 14
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

Expand
Tuần 15
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

Expand
Tuần 16
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

Expand
Tuần 17
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

Expand
Tuần 18
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

Expand
 • Các sách cùng loại