« Trở về

Cùng em học Tiếng Việt - Lớp 2 (Tập 1)

Kết nối tác giả
Tác giả: Hoàng Minh Hương - Trần Thị Mai - Trần Hải Toàn
Số trang: 64
Kích thước: 19 x 26.5
Giá bán: 21000 VNĐ
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2018

Lời nói đầu

 

Dạy học hai buổi/ngày là một trong những nhiệm vụ cơ bản để thực hiện Chương trình Giáo dục Tiểu học, đảm bảo mục tiêu phát triển toàn diện của bậc học này. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm của Bộ Giáo dục và đào tạo đã chỉ rõ việc dạy học buổi hai ở tiểu học cần đảm bảo: Học sinh được tự học (có sự hướng dẫn của giáo viên) để hoàn thành nội dung học tập tại lớp, góp phần hình thành một số năng lực, phẩm chất cần thiết như tự chủ, giao tiếp, hợp tác, chăm chỉ, nhân ái, trung thực,... Đồng thời, cần đa dạng các hình thức học tập, tạo cơ hội cho học sinh tương tác với bạn, với thầy cô, với gia đình, cộng đồng và tăng khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học trong nhà trường vào cuộc sống cho các em.

 

Cuốn sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 theo định hướng phát triển năng lực (Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học hai buổi/ngày) được biên soạn với tinh thần nêu trên. Nội dung sách được tổ chức theo tuần, mỗi tuần gồm 2 phần: Ôn tập và Vui học. Trong đó:

 

- Phần Ôn tập giúp các em củng cố vững chắc kiến thức, kĩ năng của buổi học thứ nhất, phát triển năng lực đọc hiểu văn bản, hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ tiếng Việt được quy định trong Chương trình Tiếng Việt lớp 3, năng lực viết với những chủ đề quen thuộc. Việc chia thành 2 tiết ôn tập mang tính tương đối. Ở các trường có điều kiện sắp xếp giờ tự học thành tiết các em có thể hoàn thành tất cả các bài tập trong tiết học quy định, tuy nhiên cũng có thể chia nhỏ nội dung của các tiết này để thực hiện trong thời gian tự học của cả tuần một cách linh hoạt, hợp lí. Trong quá trình tự học, hãy chú ý trao đổi, chia sẻ, thảo luận với bạn, với thầy cô về những khó khăn hay cách làm thú vị,... để đạt kết quả tốt nhất.

 

- Phần Vui học cuối mỗi tuần thường là các câu chuyện vui, câu đố vui. Thông qua các câu chuyện, câu đố này, các em sẽ cảm nhận được sự thú vị của Tiếng Việt, đồng thời biết vận dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống. Các em có thể thực hiện phần này với sự hỗ trợ của người lớn.

 

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để cuốn sách hoàn thiện hơn.
 

CÁC TÁC GIẢ

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
Tuần 1
 • Đáp án tuần 1 - Tiết 1

 • Đáp án tuần 1 - Tiết 2

Expand
Tuần 2
 • Đáp án tuần 2 - Tiết 1

 • Đáp án tuần 2 - Tiết 2

Expand
Tuần 3
 • Đáp án tuần 3 - Tiết 1

 • Đáp án tuần 3 - Tiết 2

Expand
Tuần 4
 • Đáp án tuần 4 - Tiết 1

 • Đáp án tuần 4 - Tiết 2

Expand
Tuần 5
 • Đáp án tuần 5 - Tiết 1

 • Đáp án tuần 5 - Tiết 2

Expand
Tuần 6
 • Đáp án tuần 6 - Tiết 1

 • Đáp án tuần 6 - Tiết 2

Expand
Tuần 7
 • Đáp án tuần 7 - Tiết 1

 • Đáp án tuần 7 - Tiết 2

Expand
Tuần 8
 • Đáp án tuần 8 - Tiết 1

 • Đáp án tuần 8 - Tiết 2

Expand
Tuần 9
 • Đáp án tuần 9 - Tiết 1

 • Đáp án tuần 9 - Tiết 2

Expand
Tuần 10
 • Đáp án tuần 10 - Tiết 1

 • Đáp án tuần 10 - Tiết 2

Expand
Tuần 11
 • Đáp án tuần 11 - Tiết 1

 • Đáp án tuần 11 - Tiết 2

Expand
Tuần 12
 • Đáp án tuần 12 - Tiết 1

 • Đáp án tuần 12 - Tiết 2

Expand
Tuần 13
 • Đáp án tuần 13 - Tiết 1

 • Đáp án tuần 13 - Tiết 2

Expand
Tuần 14
 • Đáp án tuần 14 - Tiết 1

 • Đáp án tuần 14 - Tiết 2

Expand
Tuần 15
 • Đáp án tuần 15 tiết 1

 • Đáp án tuần 15 tiết 2

 • Đáp án tuần 15 tiết 2

Expand
Tuần 16
 • Đáp án tuần 16 - Tiết 1

 • Đáp án tuần 16 - Tiết 2

Expand
Tuần 17
 • Đáp án tuần 17 - Tiết 1

 • Đáp án tuần 17 - Tiết 2

Expand
Tuần 18
 • Đáp án tuần 18 - Tiết 1

 • Đáp án tuần 18 - Tiết 2

Expand
Chủ đề/ Bài  Học liệu
Tuần 1
 • H1

Expand
Tuần 2
 • H1

Expand
Tuần 3
 • H1

 • H2

Expand
Tuần 4
 • H1

 • H2

Expand
Tuần 5
 • H1

 • H2

Expand
Tuần 6
 • H1

Expand
Tuần 7
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

Expand
Tuần 8
 • H1

 • H2

Expand
Tuần 9
 • H1

Expand
Tuần 10
 • H1

Expand
Tuần 11
 • H1

 • H2

 • H3

Expand
Tuần 12
 • H1

 • H2

Expand
Tuần 13
 • H1

 • H2

 • H3

Expand
Tuần 14
 • H1

 • H2

Expand
Tuần 15
 • H1

 • H2

 • H3

Expand
Tuần 16
 • H1

Expand
Tuần 17
 • H1

 • H2

 • H3

Expand
Tuần 18
 • H1

 • H2

 • H3

Expand
 • Các sách cùng loại