« Trở về

Cùng em học Toán - Lớp 4 (Tập 1)

Kết nối tác giả
Tác giả: Mai Bá Bắc - Hoàng Mai Lê - Nguyễn Đức
Số trang: 72
Kích thước: 19 x 26.5
Giá bán: 21000 VNĐ
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2018

Lời nói đầu

Dạy học hai buổi/ngày là một trong những nhiệm vụ cơ bản để thực hiện Chương trình Giáo dục Tiểu học, đảm bảo mục tiêu phát triển toàn diện của bậc học này. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ rõ việc dạy học buổi hai ở tiểu học cần đảm bảo: Học sinh được tự học (có sự hướng dẫn của giáo viên) để hoàn thành nội dung học tập tại lớp, góp phần hình thành một số năng lực, phẩm chất cần thiết như tự chủ, giao tiếp, hợp tác, chăm chỉ, nhân ái, trung thực,... Đồng thời, cần đa dạng các hình thức học tập, tạo cơ hội cho học sinh tương tác với bạn, với thầy cô, với gia đình, cộng đồng và tăng khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học trong nhà trường vào cuộc sống cho các em.


Cuốn sách Cùng em học Toán lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực (Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học hai buổi/ngày) được biên soạn với tinh thần trên. Nội dung sách được tổ chức theo tuần, mỗi tuần gồm 2 phần: Ôn tập và Vui học. Trong đó:


- Phần Ôn tập gồm 2 tiết, tiết 1 gồm các bài tập củng cố những nội dung trọng tâm của hai bài học Toán học vào thứ hai và thứ ba; tiết 2 gồm các bài tập củng cố những nội dung trọng tâm của ba bài học Toán học còn lại trong tuần. Các bài tập được biên soạn nhằm giúp các em củng cố vững chắc, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học ở buổi học thứ nhất và có thể phát triển năng lực từng học sinh. Ở các trường có điều kiện sắp xếp giờ tự học thành tiết các em có thể hoàn thành trọn vẹn các bài tập trong tiết học quy định, tuy nhiên cũng có thể chia nhỏ nội dung của các tiết này để thực hiện trong thời gian tự học của cả tuần một cách linh hoạt, hợp lí. Trong quá trình tự học, hãy chú ý trao đổi, chia sẻ, thảo luận với bạn, với thầy cô về những khó khăn hay cách làm thú vị,... để đạt kết quả tốt nhất.


- Phần Vui học có thể là câu đố vui, bài toán vui, bài toán tình huống trong cuộc sống để các em vận dụng các kiến thức đã học, tìm tòi, sáng tạo, phát triển tư duy, tạo hứng thú cho các em học Toán. Các em có thể thực hiện phần này với sự hỗ trợ của người lớn.


Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để cuốn sách hoàn thiện hơn.


CÁC TÁC GIẢ

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
Tuần 1
 • Đáp án tuần 1

Expand
Tuần 2
 • Đáp án tuần 2-1

 • Đáp án tuần 2-2

Expand
Tuần 3
 • Đáp án tuần 3-1

 • Đáp án tuần 3-2

Expand
Tuần 4
 • Đáp án tuần 4-1

 • Đáp án tuần 4-2

Expand
Tuần 5
 • Đáp án tuần 5-1

 • Đáp án tuần 5-2

Expand
Tuần 6
 • Đáp án tuần 6-1

 • Đáp án tuần 6-2

Expand
Tuần 7
 • Đáp án tuần 7-1

 • Đáp án tuần 7-2

 • Đáp án tuần 7-3

 • Đáp án tuần 7-4

Expand
Tuần 8
 • Đáp án tuần 8-1

 • Đáp án tuần 8-2

 • Đáp án tuần 8-3

 • Đáp án tuần 8-4

Expand
Tuần 9
 • Đáp án tuần 9-1

 • Đáp án tuần 9-2

 • Đáp án tuần 9-3

Expand
Tuần 10
 • Đáp án tuần 10-1

 • Đáp án tuần 10-2

Expand
Tuần 12
 • Đáp án tuần 12-a

 • Đáp án tuần 12-b

Expand
Tuần 13
 • Đáp án tuần 13-1

 • Đáp án tuần 13-2

Expand
Tuần 14
 • Đáp án tuần 14

Expand
Tuần 15
 • Đáp án tuần 15a

 • Đáp án tuần 15b

Expand
Tuần 16
 • Đáp án tuần 16-1

 • Đáp án tuần 16-2

Expand
Tuần 17
 • Đáp án tuần 17a

 • Đáp án tuần 17b

 • Đáp án tuần 17c

Expand
Tuần 18
 • Đáp án tuần 18a

 • Đáp án tuần 18b

Expand
Kiểm tra giữa HKI
 • HKI-1

 • HKI-2

Expand
Kiểm tra HKI
 • Đáp án kiểm tra HKI-1

 • Đáp án kiểm tra HKI-2

Expand
Chủ đề/ Bài  Học liệu
Tuấn 1
 • H1

 • H2

Expand
Tuần 2
 • H1

 • H2

Expand
Tuần 4
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
Tuần 5
 • H1

 • H10

 • H11

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 6
 • H1

 • H2

 • H3

Expand
Tuần 7
 • H1

Expand
Tuần 9
 • H1

Expand
Tuần 10
 • H1

 • H2

Expand
Tuần 12
 • H1

Expand
Tuần 14
 • H1

Expand
Tuần 15
 • H1

Expand
Tuần 17
 • H1

Expand
Kiểm tra giữa HKI
 • H1

 • H2

Expand
Tuần 11
 • Đáp án tuần 11a

 • Đáp án tuần 11b

Expand
 • Các sách cùng loại