Asset Publisher

Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017


Thời gian 8h30, ngày 25 tháng 3 năm 2017