Asset Publisher

Thư mời Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (Tài liệu đại hội)

Thư mời Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (Tài liệu đại hội)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội (MCK: EBS) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


Thời gian: 8h30, ngày 11 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà D Khu văn phòng Vinaconex 1 - 289 A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội dung chính: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016; Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và các nội dung khác,...

Để đại hội thành công và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông, đề nghị Quý vị cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.