Asset Publisher

Kết nạp ba đảng viên mới tại Chi bộ

Kết nạp ba đảng viên mới tại Chi bộ

Chiều ngày 22/8/2018, Chi bộ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội trực thuộc Đảng bộ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức kết nạp ba quần chúng ưu tú Nguyễn Quang Huy, Trịnh Đình Tài và Đặng Văn Tuyên vào Đảng Cộng sản Việt Nam.


 

 

Các đại biểu chúc mừng ba đảng viên mới

 

Đến dự buổi Lễ có đồng chí Phạm Thị Quy – Chánh văn phòng Đảng – Đoàn thể Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và toàn thể đảng viên, quần chúng cảm tình trong Chi bộ Công ty.

Lễ kết nạp đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Thay mặt Chi bộ Công ty, đồng chí Cấn Hữu Hải - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp Đảng, đồng thời giao nhiệm vụ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các đảng viên mới.

Trong không khí trang trọng của buổi Lễ, các đảng viên mới nhận quyết định và tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, đồng thời bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đảng viên mới hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy cấp trên, đồng chí Phạm Thị Quy chúc mừng các đồng chí được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng chí mong các đảng viên mới phải cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn rèn luyện nâng cao trình độ công tác chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.

Trong những năm qua, công tác phát triển Đảng luôn là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa rất quan trọng của Chi bộ Công ty. Điều này đã bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên có trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, tạo nguồn cán bộ có chất lượng, đủ khả năng đảm đương các nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

                                                                                                      Trình Tuấn Anh (Tổng hợp)