Asset Publisher

Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác 2015 và Đại hội Công nhân viên chức năm 2016

Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác 2015 và Đại hội Công nhân viên chức năm 2016

Sáng ngày 11 tháng 01 năm 2016, Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác 2015 và Đại hội Công nhân viên chức năm 2016 tại Khách sạn Cầu Giấy với sự có mặt của các quý vị đại biểu cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Công ty.


Năm 2015, Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để đạt được nhiều kết quả khả quan trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với tinh thần lao động hăng hái, chủ động, sáng tạo, toàn thể lãnh đạo, các phòng, ban đã phối hợp chặt chẽ với nhau để giải quyết các vấn đề, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất – kinh doanh.

 

Báo cáo của Giám đốc Công ty ông Cấn Hữu Hải


Về công tác xuất bản, năm 2015, Công ty đạt 234%/KH năm (trong đó, sách mới: 174%, sách tái bản: 280%). Bên cạnh việc phát triển các hệ đề tài có sẵn, Công ty đã xuất bản được 80 đề tài mới, chú trọng tập trung khai thác các mảng sách Đại học – Cao đẳng; sách giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống, mảng sách bồi dưỡng, phát triển năng lực cho giáo viên, học sinh; sách dịch…


Về công tác phát hành, năm 2015, Công ty đã phát hành được 10,005,150 nghìn bản, tăng 4% so với năm 2014. Doanh thu năm 2015 đạt 145.6 tỷ đồng.


Đời sống cán bộ, nhân viên ngày một nâng cao, các chế độ chính sách, và phúc lợi khác được bảo đảm thực hiện đầy đủ.


Tại Hội nghị tổng kết năm 2015 và xây dựng kế hoạch năm 2016, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên đã nhất trí, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức do Ban Giám đốc đưa ra với 10 hành động lớn phải thực hiện và hoạt động theo phương châm "5 tốt":  "Tinh thần tốt; Sản phẩm tốt; Dịch vụ tốt; Quản trị tốt; Thu nhập tốt",  tạo nên một tâm thế mới cho toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty.
 

Báo cáo của Chủ tịch Công đoàn bà Hoàng Thị Lan Anh


Toàn thể CBNV Công ty phấn khởi tham dự Đại hội, tích cực đóp góp ý kiến vào Thỏa ước lao động tập thể năm 2016.
 

 

Ban Lãnh đạo Công ty đã giải đáp mọi thắc mắc của cán bộ, nhân viên một cách cách thẳng thắn, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, tạo sự nhất trí cao trong Công ty.

 

Một số hình ảnh tại hội nghị 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp