NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HÀ NỘI
Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội
  • Cty CP Phát hành Sách Giáo dục: 046 253 4305
  • P. Kinh doanh Học liệu và Dự án: 046 253 4303
  • P. Kinh doanh xuất bản phẩm: 046 253 4308/09
DOWNLOAD DANH MỤC SÁCH

DANH MỤC SÁCH QUÝ I NĂM 2016

hot!
Date added: 31/01/2016
Date modified: 22/06/2017
Downloads: 289


Kính gửi quý khách hàng danh mục sách quý 1 Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

 

DANH MỤC SÁCH NĂM 2016

hot!
Date added: 16/02/2016
Date modified: 23/06/2017
Downloads: 240


Kính gửi quý khách hàng danh mục sách năm 2016

 

Danh sách đăng kí số lượng tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

hot!
Date added: 31/01/2016
Date modified: 23/06/2017
Downloads: 120

Thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (BDTXGV) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ban hành kèm theo các Thông tư


Thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (BDTXGV) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ban hành kèm theo các Thông tư số 30, 31, 32, 33 ngày 08/8/2011, Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 18/8/2011), Quy chế BDTXGV (ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2012), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 313/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2013 phê duyệt bộ tài liệu gồm 206 mô đun biên soạn phục vụ nội dung bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên trong chương trình BDTXGV nhằm giúp các cơ sở giáo dục, giáo viên có thể lựa chọn để sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ BDTXGV.


Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ kế hoạch BDTXGV của địa phương và nhu cầu của giáo viên, các sở giáo dục đăng ký số lượng tài liệu (theo mẫu đính kèm) trước ngày 20/8/2013.


Mọi chi tiết về việc đăng ký tài liệu đề nghị liên hệ:


Email: nvanh@moet.edu.vn, điện thoại: 043.6230501/0983.140.875

và haebco@gmail.com, điện thoại: 043. 7925312/0913.558.776.

Tải về bản đầy đủ


HAEBCO

VIDEO

Bộ sách: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 6, 7, 8, 9

ĐỐI TÁC