NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HÀ NỘI
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
  • Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp: 0246 253 4301
  • Phòng Kinh doanh Học liệu và Dự án: 0246 253 4308/09

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

31/03/2017
Twitter Pinterest Google Plus

Sáng ngày 25 tháng 03 năm 2017, Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự có mặt của 61 cổ đông, đại diện cho 77% cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Đại hội dưới sự điều khiển của Chủ tịch đoàn gồm Ông Đặng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT, Ông Cấn Hữu Hải – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành, Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc phụ trách tài chính.


image0021

Chủ tịch đoàn chủ trì Đại hội
 

Năm 2016, Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội đã có nhiều cố gắng vượt bậc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Với tinh thần lao động hăng hái, chủ động, sáng tạo, toàn thể lãnh đạo, các phòng, ban đã phối hợp chặt chẽ với nhau để giải quyết các vấn đề, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi nhuận, quyền lợi của cổ đông và cải thiện đời sống cho người lao động.


image004

Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung báo cáo và nhận được nhiều đóng góp tích cực, sôi nổi từ phía các cổ đông dự họp:


- Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội đã rất cố gắng, nỗ lực phát triển trong nhiều năm qua, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, dài hạn.

- Trong quá trình phát triển, Công ty đã luôn cố gắng xây dựng giá trị tích lũy trong điều kiện khó khăn của thị trường Sách tham khảo vốn nhiều cạnh tranh và biến động.

- Đánh giá cao kết quả điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ cổ tức 9%, nâng tầm thương hiệu Công ty.
 

image0061
Biểu quyết tại Đại hộiĐại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng với tỷ lệ tán thành cao, bao gồm:


- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.


- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016 đã được kiểm toán.


- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.


- Thông qua việc giới thiệu Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.


- Thông qua tổng số thù lao chi trả năm 2016 và đề xuất trong năm 2017 cho các thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.


- Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn tăng năm 2010.


Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp.


Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp 

HAEBCO

VIDEO

Giới thiệu bộ sách mỹ thuật tiểu học

ĐỐI TÁC