NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HÀ NỘI
CTCP Đầu tư CMC đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu
  • Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp: 0246 253 4301

CTCP Đầu tư CMC đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu

15/05/2024
Twitter Pinterest Google Plus
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư CMC
- Mã chứng khoán: EBS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.106.500 CP (tỷ lệ 11,1%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Trọng Vinh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 358.383 CP (tỷ lệ 3,6%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/05/2024
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/06/2024.

 

Theo HNX

HAEBCO

VIDEO

Giới thiệu bộ sách mỹ thuật tiểu học

ĐỐI TÁC