Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:
Bài Giảng Bé Tìm Hiểu Về Bánh Trung Thu.zip Bài Giảng Bé Tìm Hiểu Về Bánh Trung Thu.zip
Chắp ghép các hình học tạo thành hình mới.zip Chắp ghép các hình học tạo thành hình mới.zip
Đàn gà con.zip Đàn gà con.zip
Một số kỹ năng tự bảo vệ bản thân.zip Một số kỹ năng tự bảo vệ bản thân.zip
Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.zip Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.zip
Truyện Ba cô gái.zip Truyện Ba cô gái.zip
Truyện Chú Vịt Xám.zip Truyện Chú Vịt Xám.zip