NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HÀ NỘI
Bà Ngô Thị Thanh Huyền-Ủy viên HĐQT đăng ký mua 200.000 cổ phiếu
  • Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp: 0246 253 4301

Bà Ngô Thị Thanh Huyền-Ủy viên HĐQT đăng ký mua 200.000 cổ phiếu

15/05/2024
Twitter Pinterest Google Plus
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thị Thanh Huyền
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: EBS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 432.900 CP (tỷ lệ 4,34%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nâng tỷ lệ nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/05/2024
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/06/2024. 

Theo HNX

HAEBCO

VIDEO

Giới thiệu bộ sách mỹ thuật tiểu học

ĐỐI TÁC