Xuất bản thông tin

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham gia Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế Việt Nam lần thứ V

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham gia Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế Việt Nam lần thứ V

Chủ đề năm nay của Triển lãm - Hội chợ là "Việt Nam phát triển và hội nhập". Bên cạnh các gian hàng đa dạng, nhiều màu sắc của các nhà xuất bản, nhà sách trong và ngoài nước, Ban tổ chức cũng trưng bày khoảng 3.000 xuất bản phẩm, hiện vật, tư liệu quý hiếm liên quan đến sự hình thành, phát triển...


Chủ đề năm nay của Triển lãm - Hội chợ là "Việt Nam phát triển và hội nhập". Bên cạnh các gian hàng đa dạng, nhiều màu sắc của các nhà xuất bản, nhà sách trong và ngoài nước, Ban tổ chức cũng trưng bày khoảng 3.000 xuất bản phẩm, hiện vật, tư liệu quý hiếm liên quan đến sự hình thành, phát triển của sách gắn với hoạt động xuất bản của Việt Nam qua các thời kỳ: những bản khắc cổ, thư tịch cổ và những bản sách trên lá của đồng bào dân tộc thiểu số.

 

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham gia Triển lãm - Hội chợ với 3 gian hàng, trưng bày và bán  sách mầm non, sách giáo khoa, sách tham khảo, từ điển, tập vở, đồ dùng dạy và học, đồ chơi trẻ em… Các sản phẩm đều được giảm giá từ 10 - 50%.

 

 

Hội sách diễn ra từ ngày 10 đến 14/9/2015 tại Công viên Thống nhất.