Xuất bản thông tin

Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Vào hồi 8 giờ 50 phút ngày 20/03/2018 tại Hội trường Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội đã tiến hành đại hội cổ đông thường niên 2018. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận của các thành phần dự họp, Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết.