Xuất bản thông tin

Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 toàn NXBGDVN

Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 toàn NXBGDVN

Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ GD & ĐT Bùi Mạnh Nhị, Phó Cục trưởng Cục xuất bản Bộ Thông tin - Truyền thông Lý Bá Toàn...


Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ GD & ĐT Bùi Mạnh Nhị, Phó Cục trưởng Cục xuất bản Bộ Thông tin - Truyền thông Lý Bá Toàn...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo:

-         Báo cáo tổng kết công tác năm 2010

-         Báo cáo tình hình tài chính năm 2010

-         Phương hướng triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2011

-         Báo cáo tham luận của lãnh đạo các đơn vị thành viên

Mặc dù năm 2010 có nhiều khó khăn do nền kinh tế nhiều biến động, song với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và quyết tâm cao, tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên NXBGDVN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh với những thành tựu nổi bật:

Công tác xuất bản tiếp tục được củng cố và phát triển. Công tác phát hành sách giáo khoa và sách tham khảo đã có những chuyển biến mới, tạo thế lực mới; hài hoà được mục đích và phương tiện; góp phần ổn định xã hội.

 Bước đầu tham gia vào công tác cung ứng thiết bị, hy vọng sẽ góp phần đem lại trật tự, kỷ cương cho thị trường thiết bị; tạo cơ hội cho một số đơn vị thành viên NXBGDVN.

Hệ thống NXBGDVN không ngừng được củng cố, mở rộng phát triển; sức mạnh của hệ thống đã được phát huy, có những đóng góp tích cực cho xã hội.

 Làm công tác xã hội một cách tự nguyện, thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và "Lá lành đùm lá rách".

Về công tác đối ngoại, NXBGDVN đã có thêm bạn mơí, đối tác mới; bước đầu đã có những hợp tác thành công.

So với những năm trước, NXBGDVN đạt được nhiều thành tích xuất sắc về tất cả các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động xã hội.