Xuất bản thông tin

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Nhằm đáp ứng nhu cầu của thí sinh, phụ huynh và xã hội sáng nay Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các thông tin liên quan đến tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016.


Thông tin tuyển sinh này bao gồm:

1. Các thông tin tuyển sinh cụ thể của các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc do các trường cung cấp và chịu trách nhiệm;

2. Danh sách các xã Khu vực 1 (KV1) hoặc các xã đặc biệt khó khăn (hoặc có thôn đặc biệt khó khăn);

3. Danh mục các trường THPT và tương đương, khu vực của trường;

4. Bảng phân chia các khu vực tuyển sinh theo đơn vị hành chính thuộc tỉnh;

5. Mã tỉnh, quận huyện đăng ký dự thi.

Các thông tin này sẽ thường xuyên được cập nhật, bổ sung sau khi các trường hoàn thành việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định hiện hành.


Nội dung chi tiết (cập nhật đến 15h00 ngày 28/3/2016) đề nghị xem tại đây

Nội dung chi tiết (cập nhật đến 12h00 ngày 30/3/2016) đề nghị xem tại đây